3

پکیج شماره 1 خدمات کسب و کار انگلستان

انگلستان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان و سومین اقتصاد قدرتمند در اروپا است و از جمله کشورهای مطرح در زمینه کسب و کار و تجارت بین الملل از قرن ها پیش تا به امروز بوده است. این کشور یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان بوده و بسیاری از بانک های بزرگ جهان در ان ...

کسب­ و کار انگلستان

پکیج شماره 2 خدمات کسب­ و کار انگلستان

پیش از بررسی پکیج شماره 2 خدمات کسب­ و کار انگلستان می بایست این را بدانیم که کسب­ و کار در انگلستان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان و سومین اقتصاد قدرتمند در اروپا است و از جمله کشورهای مطرح در زمینه کسب و کار و تجارت بین الملل از قرنها پیش تا به امروز ب ...

2

پکیج شماره 3 خدمات کسب و کار انگلستان

دریافت اقامت انگلستان از طریق ثبت شرکت سالانه افراد زیادی برای مهاجرت به انگلستان اقدام می کنند. مهاجران به نیت های مختلف مثل مسافرت، زندگی، ادامه تحصیل و دیدار خانواده به بریتانیا سفر می کنند. افرادی که شهروندی کامل در بریتانیا را به دست می آورند ح ...