هزینه زندگی در استراتفورد

هزینه زندگی در استراتفورد (Stratford)

هزینه زندگی در استراتفورد استراتفورد شهری واقع در جنوب شرقی است. هزینه خوراک: یک وعده غذایی یکنفره در رستورانی معمولی 10 پوند سه وعده غذایی دونفره در رستورانی متوسط 47،50 پوند یک وعده در مک دونالد 5،64 پوند یک فنجان کاپوچینوی معمولی 2،7 ...

هزینه زندگی در کینگستون آپون تیمز

هزینه زندگی در کینگستون آپون تیمز

هزینه زندگی در کینگستون آپون تیمز کینگستون آپون تیمز شهری واقع در جنوب شرقی انگلستان است. هزینه اجاره خانه در شهر کینگستون آپون تیمز به طور متوسط 133.50 درصد بالاتر از هزینه های اجاره خانه در شهر تهران است. هزینه خوراک: یک وعده غذایی یکنفره د ...

هزینه زندگی در نورث‌ همپتون

هزینه زندگی در نورث‌ همپتون (Northampton)

هزینه زندگی در نورث‌ همپتون نورث‌همپتون شهری واقع در میدلندز شرقی است. زندگی در شهر نورث‌همپتون 123.61 درصد گرانتر از زندگی در شهر تهران است. هزینه اجاره خانه در شهر نورث‌همپتون به طور متوسط 16.72 درصد بالاتر از هزینه های اجاره خانه در شهر ت ...

هزینه زندگی در لوئستافت

هزینه زندگی در لوئستافت (Lowestoft)

هزینه زندگی در لوئستافت لوئستافت شهری واقع در  شرق انگلستان است. هزینه خوراک: یک وعده غذایی یکنفره در رستورانی معمولی 5،50 پوند سه وعده غذایی دونفره در رستورانی متوسط 30 پوند یک وعده در مک دونالد 5،45 پوند یک فنجان کاپوچینوی معمولی 2،35 ...

هزینه زندگی در تانبریج ولز

هزینه زندگی در تانبریج ولز (Tunbridge Wells)

هزینه زندگی در تانبریج ولز تانبریج ولز شهری واقع در جنوب شرقی است. هزینه خوراک: یک وعده غذایی یکنفره در رستورانی معمولی 12 پوند سه وعده غذایی دونفره در رستورانی متوسط 54 پوند یک وعده در مک دونالد 4،50 پوند یک فنجان کاپوچینوی معمولی 2،85 ...

هزینه زندگی در رویال لیمینگتون اسپا

هزینه زندگی در رویال لیمینگتون اسپا

هزینه زندگی در رویال لیمینگتون اسپا رویال لیمینگتون اسپا شهری واقع در میدلندز غربی است. هزینه خوراک: یک وعده غذایی یکنفره در رستورانی معمولی 15 پوند سه وعده غذایی دونفره در رستورانی متوسط 50 پوند یک وعده در مک دونالد 6 پوند یک فنجان کاپ ...

هزینه زندگی در چستر

هزینه زندگی در چستر (Chester)

هزینه زندگی در چستر چستر شهری واقع در شمال غربی انگلستان است. زندگی در شهر چستر 97.98 درصد گرانتر از زندگی در شهر تهران است. هزینه اجاره خانه در شهر چستر به طور متوسط 29.94 درصد بالاتر از هزینه های اجاره خانه در شهر تهران است. میانگین هزی ...

هزینه زندگی در بدفورد

هزینه زندگی در بدفورد (Bedford)

هزینه زندگی در بدفورد بدفورد شهری واقع در شرقی انگلستان است. زندگی در شهر بدفورد 104.39 درصد گرانتر از زندگی در شهر تهران است. هزینه اجاره خانه در شهر بدفورد به طور متوسط 30.81 درصد بالاتر از هزینه های اجاره خانه در شهر تهران است. میانگین ...

هزینه زندگی در وی‌موث

هزینه زندگی در وی‌موث (Weymouth)

هزینه زندگی در وی‌موث وی‌موث شهری واقع در جنوب غربی انگلستان است. هزینه خوراک: یک وعده غذایی یکنفره در رستورانی معمولی 15 پوند سه وعده غذایی دونفره در رستورانی متوسط 45 پوند یک وعده در مک دونالد 9 پوند یک فنجان کاپوچینوی معمولی 4،50 پون ...

هزینه زندگی در ساری

هزینه زندگی در ساری (Surrey)

هزینه زندگی در ساری ساری شهری واقع در جنوب شرقی انگلستان است. هزینه خوراک: یک وعده غذایی یکنفره در رستورانی معمولی 18 پوند سه وعده غذایی دونفره در رستورانی متوسط 80 پوند یک وعده در مک دونالد 6،50 پوند یک فنجان کاپوچینوی معمولی 3،32 پوند ...