مدیران خدمات پذیرایی در انگلستان

مدیران خدمات پذیرایی در انگلستان

مدیران خدمات پذیرایی در انگلستان Catering and bar managers-5436 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  21،900 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 37 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  0.9 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: ...

سرآشپز در انگلستان

سرآشپز در انگلستان

سرآشپز در انگلستان Chefs-5434 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  22،421 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 39 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  1.6 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 5.25 درصد وضعیت اشتغال: 180،995 ...

مرغ و ماهی‌فروشان در انگلستان

مرغ و ماهی‌فروشان در انگلستان

مرغ و ماهی‌فروشان در انگلستان Fishmongers and poultry dressers-5433 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  18،250 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 39 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  1.3 درصد نرخ بیکاری در سال 20 ...

نانوا و شیرینی‌پز در انگلستان

نانوا و شیرینی‌پز در انگلستان

نانوا و شیرینی‌پز در انگلستان Bakers and flour confectioners-5432 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  18،250 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 37 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  7 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: ...

قصاب‌ها در انگلستان

قصاب‌ها در انگلستان

قصاب‌ها در انگلستان Butchers-5431 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  23،464 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 42 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  6.5 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 5.25 درصد وضعیت اشتغال: 29،1 ...

صحافی در انگلستان

صحافی در انگلستان

صحافی در انگلستان Print finishing and binding workers-5423 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  21،900 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 41 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  10.4 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 5.32 ...

چاپگران در انگلستان

چاپگران در انگلستان

چاپگران در انگلستان Printers -5422 اطلاعات کلی:ق میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  26،071 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 39 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  4.1 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 5.32 درصد وضعیت اشتغال: 28 ...

تکنسین‌های پیش-پرس در انگلستان

تکنسین‌های پیش-پرس در انگلستان

تکنسین‌های پیش-پرس در انگلستان Pre-press technicians-5421 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  30،764 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 39 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  3.8 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 5.32 د ...

تودوزی کاران در انگلستان

تودوزی کاران در انگلستان

تودوزی کاران در انگلستان Upholsterers-5412 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  21،379 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 34 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  5.7 درصد نرخ بیکاری در سال 2020:  7.2 درصد وضعیت اشتغ ...

خیاط در انگلستان

خیاط در انگلستان

خیاط در انگلستان Tailors and dressmakers-5414 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  26،071 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 27 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  9.9 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 7.2 درصد وضعیت اش ...