ویزای توریستی انگلیس

لیست مدارک لازم برای دریافت ویزای توریستی انگلیس

مدارک ویزای توریستی انگلیس: برای درخواست ویزای توریستی انگلیس ، شما باید مدارک را به صورت دستی و پس از تعیین وقت سفارت، به یکی از دفاتر VFS Global تحویل دهید. ویزای انگلیس مصاحبه ندارد. شما فقط مدارک درخواستی را تحویل می‌دهید، هزینه ویزا را پرداخ ...

انواع ویزای توریستی انگلیس

مراحل دریافت ویزای توریستی انگلستان | مدارک و هزینه ها

ویزای توریستی انگلستان با توجه به هدف سفر متقاضی در مدت زمان های مختلف صادر می‌شود. انگلستان مقصد بسیار مشهوری در صنعت توریسم می باشد. ویزاهای بازدید کننده انگلستان برای اقامت های کوتاه، اهداف گردشگری و غیره صادر می شود. تمکن مالی و گردش حساب از د ...

37

ویزای ازدواج

اگر شرایط زیر را داشته باشید می‌توانید برای صدور روادید ازدواج درخواست دهید: قصد دارید در بریتانیا ازدواج کنید.قصد دارید ازدواج خود را در بریتانیا ثبت کنید.قصد ماندن یا اقامت در بریتانیا را پس از ازدواج ندارید.واجد سایر «شرایط لازم» هستید. مدت ...

38

ویزای والدین کودکان در حال تحصیل

اگر شرایط زیر را داشته باشید می‌توانید برای روادید والدین کودکانِ در حال تحصیل اقدام کنید: فرزند شما در یک مدرسۀ روزانۀ خصوصی در بریتانیا تحصیل می‌کند.اهل کشوری باشید که بیرون از «اتحادیۀ اقتصادی اروپا (EEA)» یا سوئیس است.سایر «شرایط لازم» را داش ...