ویزای خانوادگی انگلستان

ویزای خانوادگی انگلستان (Family visas)

ویزای خانوادگی انگلستان- درخواست دریافت، تمدید و یا تبدیل انواع دیگر ویزا به این نوع کلیت: شما برای زندگی به مدت بیش از 6 ماه با یکی از اعضای خانواده خود در انگلستان، به ویزای خانوادگی نیاز دارید.   درخواست از خارج از بریتانیا: شما ...

ویزای ازدواج انگلستان

ویزای ازدواج انگلستان

  ویزای ازدواج انگلستان: برای درخواست ویزای ازدواج انگلستان به‌عنوان شریک زندگی، شما و همسرتان باید 18 سال یا بزرگ‌تر باشید. شریک زندگی شما باید یکی از شرایط زیر را نیز داشته باشد: • شهروند بریتانیا باشد. • دارای اقامت دائم بریتانیا باشد. ...

قوانین تولد فرزند در انگلستان

قوانین تولد فرزند در انگلستان

قوانین تولد فرزند در انگلستان: طبق قوانین تولد فرزند در انگلستان: مطابق با قوانین تولد فرزند در انگلستان، تولد نوزاد در خاک بریتانیا تنها در صورتی منجر به بیریتیش شدن نوزاد می گردد که حداقل یکی از والدین بیریتیش باشند.  تولد نوزاد در بریتانیا طی ح ...

32

ویزای ازدواج

برای درخواست روادید به‌عنوان شریک زندگی، شما و همسرتان باید 18 سال یا بزرگ‌تر باشید.شریک زندگی شما باید یکی از شرایط زیر را نیز داشته باشد:شهروند بریتانیا باشد.دارای اقامت دائم بریتانیا باشد (دارای «اقامت نامحدود» باشد یا مدارک سکونت دائمی داشته باشد ...

33

ویزای والدین

درخواست روادید به عنوان والدین می‌توانید برای زندگی همراه با فرزند خود در بریتانیا درخواست دهید. اگر شرایط لازم برای درخواست روادید به‌عنوان شریک زندگی را دارید، به‌جای درخواست روادید به‌عنوان والدین باید برای دریافت آن روادید درخواست دهید. ...

ویزای فرزندان انگلستان

ویزای فرزندان انگلستان

درخواست روادید به عنوان فرزند: اگر حداقل یکی از والدین شما دارای اقامت دائم بریتانیا باشد، ممکن است شما هم واجد شرایط دریافت اقامت دائم باشید. اگر والدینتان اقامت دائم دارند، شما هم می‌توانید برای «طرح اقامت اتحادیۀ اروپا» یا دریافت « ...

35

ویزای کفالت

درخواست روادید به عنوان بزرگسالی که برای دریافت مراقبت توسط خویشاوندان به بریتانیا می آید (روادید کفالت) برای درخواست این نوع روادید باید خارج از بریتانیا باشید و نیازمند مراقبت طولانی‌مدت توسط والدین، نوه‌ها، برادر، خواهر، پسر یا دخترتان باشید ک ...

36

ویزا بر اساس شرایط شخصی

براساس زندگی شخصی خود درخواست روادید کنید تنها درصورتی‌ که درحال‌حاضر در بریتانیا زندگی می‌کنید می‌توانید براساس شرایط زندگی شخصی خود درخواست روادید کنید. باید بتوانید شرایط زیر را ثابت کنید: زیر 18 سال هستید و 7 سال مداوم در بریتانیا زندگی ...

WhatsApp Image 2020-06-21 at 17.20.32

روادید خانوادگی: درخواست، تمدید، یا تغییر

برای اینکه بیشتر از 6 ماه نزد خانواده‌تان در بریتانیا بمانید، باید دارای روادید خانوادگی باشید. اگر در بریتانیا نیستید برای اقامت وابستگان خانوادگی خود، شامل افراد زیر، می‌توانید درخواست روادید خانوادگی دهید: همسر یا شریک زند ...